Kako su Austrijanci u Trsteniku tragali za vampirima

Opština Trstenik poklonila je austrijskom ambasadoru Johanesu Ajgneru spis „Visum et repertum“ – reprint dokumenta koji je u 18. veku napisala austrijska komisija čiji je zadatak bio da istraži da li se u ovom kraju pojavljuju vampiri.

 vampiru i danas je živo: mesto gde je Pavle Arnaut sahranjen

Johanes Filkinger bio je na čelu vojne komisije koju je poslala Austrija u okolinu Trstenika, koja je tada pripadala toj zemlji, a u njoj su bili i poručnici Lutener i J. H. fon Lindefels, te vojni lekari Isak Zigel i Johan Fridrih Baumgertner. Njihov zadatak bio je da istraže pritužbe meštana da se pojavio vampir koji je odneo živote više ljudi. Taj vampir bio je Pavle Arnaut, bivši austrijski vojnik koji je umro u selu Medveđa kod Trstenika oko 1727. godine.

U bečkim arhivima još iz prve polovine 18. veka dokumentovano je postojanje vampira u Srbiji, i to u selu Medveđa, koje se praktično nalazilo na granici tadašnje Austrije i Turske. Ivan Nešić, profesor istorije iz Medveđe, kaže da je reč vampir napisana 1731. godine u izveštaju austrijskog lekara epidemiologa, koji je bio u Medveđi da bi istražio žalbe meštana da su se u selu pojavili vampiri.

– Seljani su bili preplašeni i pretili su da će se iseliti na jug, u Tursku, ako Austrijanci ne dođu. Austrijanci su te pritužbe shvatili vrlo ozbiljno i poslali komisiju. Izvršili su ekshumaciju tek umrlih meštana i došli do zaključka da se sa telima stvarno nešto čudno desilo, a da pri tome nikakva zarazna bolest nije bila prisutna. Naime, tela su dva do tri meseca nakon smrti bila potpuno očuvana, a na pojedinima je iz ušiju i usta tekla sveža krv – priča Nešić.

Ivan Nešić sa reprintom

Austrijska komanda u Beogradu je poslala drugu komisiju sastavljenu od četiri pukovska hirurga. Oni su ponovo uradili ekshumaciju tela i došli do zaključka da se radi o vampirima, što je dokumentovano 1732. godine.

Austrijanci su dozvolili da se ta tela spale i pepeo baci u Moravu, koja je bila granica između Austrije i Turske.

– Sve je krenulo nekoliko godina ranije, kada je u ovo selo stigao srpski vojnik koji je služio u turskoj vojsci, Arnaut Pavle. Nedugo pošto se oženio u selu, Pavle je umro, a meštanima i ženi je pričao da se dok je bio u turskoj vojsci borio sa vampirom i pobedio ga. Rekao im je da je nakon toga jeo zemlju iz njegovog groba kako se ne bi povampirio. Četiri iznenadne smrti zdravih odraslih muškaraca dogodile su se otprilike četiri godine nakon Pavlove smrti, što je predstavljalo prvu vampirsku epidemiju, a onda kasnije se dogodila druga kada su umrle dve žene, pa onda još 15 meštana. I tada je većina tela bila očuvana – kaže profesor Nešić.

O velikom strahu od vampira govori i etnograf Stanoje Mijatović, koji je stvarao u 19. veku i istraživao, između ostalog, i pogrebne običaje kod Srba.

– Krajem 19. veka kada je Stanojević pisao, bilo je sasvim legitimno da se pokojnik iskopa i da mu se glogovim kocem presudi. Na taj način i porodica i pokojnik su dobijali mir – ispričao je Ivan Nešić.

Da je mit o vampirima bio široko rasprostranjen govori i Dušanov zakonik, koji zabranjuje vađenje tela iz grobova i njihovo spaljivanje.

SRPSKA REČ U ENGLESKOM

Reč vampir englezi su preuzeli iz srpskog jezika, a u engleskom je u upotrebi od 1734. godine kada se pojavljuje u izdanju Oksfordskog rečnika za tu godinu. Široku popularnost doneo joj je pisac Brem Stoker knjigama o Drakuli, napisanim krajem 19. veka. Stoker je svog vampira, grofa Drakulu, smestio u rumunsku Transilvaniju i smatra se da mu je uzor za taj lik bio Vlad Tepeš, princ Vlaške, države koja se nalazila na teritoriji današnje Rumunije.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s