Evropski SF i futuristički film: Evropa (posle) budućnosti

Šta nas čeka u Evropi sutra? Moguće verzije budućnosti analiziramo kroz future noir i distopijski film.

Čekamo vas na još jednom dešavanju u serijalu „Filmski Ponedeljak“, u ponedeljak 2. decembra od 17h u EU info centru (Kralja Milana 7, Beograd).

Civilizacijski tokovi u Evropi su tokom moderne istorije bitno uticali na ostatak sveta, javljajući se uz nove i obećavajuće vizije budućnosti. Umetničke razrade ovih predstava, međutim, nastojale su da zadrže kritičku distancu i ukažu na brojne nerešene dileme sutrašnjice.

Kako bi izgledalo sasvim racionalno i matematički hladno uređeno društvo? Kakav uticaj ima primenjena nauka na zajednicu i u kojim bi nepredviđenim pravcima tehnologija mogla da se razvije? Da li se u čovekovim težnjama da modifikuje prirodu kriju znaci njegove propasti?

Ova i brojna srodna pitanja razmatrana su, između ostalog, i na polju evropske kinematografije, gde se filmska ostvarenja poput Metropolisa Frica Langa (1927), Godarovog Alfavila i Redfordove adaptacije čuvenog Orvelovog romana 1984, sve do savremenih filmskih naslova (Avalon, Technotise, The Lobster…) javljaju kao opis imaginarnih horizonata budućnosti, ali i kao ogledalo sadašnjice, odnosno kao opomena da bi sutrašnjici u jednom, sada već doglednom trenutku, mogao da dođe kraj.

Ovo izlaganje će biti posvećeno posmatranju vizija budućnosti kroz prizmu sedme umetnosti u Evropi od ranih decenija 20. veka do danas sa osvrtom na njihov širi smisao i društvene poruke.

Predavač: dr Marko Pišev, antropolog

Dr Dejan Ognjanović i dr Marko Pišev danas u Zagrebu na naučnom skupu

U Zagrebu se održava naučni skup “Naracije straha: Istraživački uvidi, teorijski problemi i metodološki izazovi” koji organizuje Institut za etnologiju i folkloristiku. Na njemu će učestvovati i dr Dejan Ognjanović i dr Marko Pišev.

Prvo će, u sesiji od 16.00 do  17.15 dr Marko Pišev izložiti svoj rad „Strah i fantastika: antropološki pristup horor fikciji“, a posle njega će u sesiji od 17.45 do 19.00 dr Dejan Ognjanović pričati na temu „Strava ili užas: lažna dilema?“