Retka karta iz društvene igre "Magic: The Gathering" prodata za 87.000 dolara

Karta Crnog lotusa iz originalnog izdanja društvene igre “Magic: The Gathering” prodata je za 87.672 dolara na onlajn aukciji na „Ibeju“. Deluje da je to mnogo novca za parče kartona. Entuzijasti za igru se nikako ne bi složili. Evo i zašto.

Do sada je karta Crni lotus štampana u tri izdanja: Alfa, Beta i Neograničeno. Alfu je činilo 295 karata sa crnim bordurama. Beta je dodala još sedam karata i ispravila neke greške koje su se našle u alfa izdanju. Neograničeno (Unlimited) izdanje bilo masovnije štampanje beta izdanja, samo sa belom bordurom na kartama.

Magic: The Gathering

Svako od ovih izdanja štampano je 1993. godine, a Crni lotus nalazio se u svakom.

Karta prodata pre neki dan za rekordnu sumu bila je iz Alfa izdanja, a osim toga na skali očuvanosti dobila je ocenu 9,5, što znači da je skoro savršeno očuvana.

Još jedna stvar koja čini Crni lotus zanimljivom jeste njena korisnost. Još od ranih dana igre Magic: The Gathering, Crni lotus bila je veoma snažna karta. Dizajn igre bazira se na mani, resursu koji stvaraju zemljane karte.

Svakog poteza, igrač može da iskoristi svoje zemlje, što im omogućava da proizvode manu ponovo. Pravila igre kažu da igrač može da odigra jednu zemljanu kartu po potezu, što znači da svaki igrač polako pojačava svoju moć kako se igra razvija.

Karta Crnog lotusa može da se igra bez trošenja mane, a dodaje tri mane. To znači da igrač može da ima četiri mane na prvom potezu. Očigledno, igrač ne bi trebalo da ima pristup tolikim resursima do četvrtog poteza.