Danas tribina o Morani

Na ovoj radionici posvećenoj upoznavanju slovenskih bogova upoznaćemo se sa jednim od nekoliko ženskh božanstava staroslovenske tradicije. Poznata i kao Mokoš, Marena, Mara… ova boginja vladala je tokom zime, kada priroda spava mrtvim snom. Običaji vezani za boginju zime su ostali očuvani i dan danas među mnogim slovenskim narodima.