"Lavirint" već dve decenije sa nama

U knjižari Delfi održana je promocija “Lavirinta” – knjige Nade Korać, koja na specifičan način “priča mitove” iz stare Grčke. Naime, ona poziva čitaoca da sam da odgovor, u nekom trenutku, kako se neki mit razrešio – a na kraju knjige nalaze se originalni završeci. O ovoj knjizi, nedavno izdatoj u Laguni, govorili su, pored autorke, i Ivana Dimić (pisac), Biljana Stojanović (profesorka istorije) i Aleksandar Baucal (profesor razvojne psihologije).

Lavirint u Delfiju

Nada Korać je rekla kako je njena knjiga sada već napunila 20 godina, a da je cela ideja započetak početkom 90-tih godina kao kontakt rubrika u dečjem listu “Tik-Tak”, kada su deca pisala pisma i nudila svoja razrešenja mitova.

Biljana Stojanović je, svojevremeno, predložila da “Lavirint” bude dodatni materijal za časove istorije u 5. razredu, a upravo je sa mitovima započinjala svoja predavanja osnovcima koji su se upoznavali sa istorijom, što ovi pamte i dan-danas.

“Ova knjiga je lekovita je omogućava da deca budu aktivna. Trebalo bi da imamo više ovakvih knjiga”, smatra Aleksandar Baucal, koji je ovaj zaključak izveo posle tri, naizgled, nepovezan slike – od one da u tradicionalnom školstvu deca nemaju mogućnost da sami daju svoja tumačenja knjiga već ono što su pročitali moraju da tumače onako kako od njih očekuju nastavnici, preko priče o njegovoj kćerci koja je svojevremeno bila šokirana kada je saznala da knjiga pišu i živi ljudi – jer ih je nekako povezivala sa “prošlim vremenom”, te samog šoka koji je Baucal imao kada je, pre nekoliko decenija, imao prilike da vidi predstavu u kojoj je publici omogućeno da glasa koji će od tri ponuđena kraja da odgleda – jer je i on smatrao da je pozorišni komad “zakucan” za samo jedan kraj.

Nada Korać je još objasnila da su u njenoj knjizi mitovi u dobroj meri lišeni “surovosti”, jer je to neophodno zbog uzrasta dece kojima je knjiga namenjena, ali da im se ipak sve mora ispričati. “Izgleda da mi je uspelo da tu pronađem pravi balans”, kaže ona. Takođe je jako bitno da postoji “tačan odgovor” – u ovom slučaju kako se mit stvarno završava. Jer je to mogućnost deci da provere svoj misaoni proces koji može, i treba da bude maštovit, ali mora i da sledi određenu logiku.

Ivana Dimić je, okupljenima, pročitala dva mita – naslovni “Lavirint”, kao i mit o “Kralju Midi”, sa sve originalnim “razrešenjima”.