Srpski film fantastike i strave u Galeriji Univerzitetske biblioteke

U sredu, 19. juna 2019. godine, u 18.00 časova, u Galeriji Univerzitetske biblioteke, nastavljaju se razgovori o fantastici.

Na temu “Srpski film fantastike i strave” govoriće dr Dejan Ognjanović (autor knjige o srpskom filmu strave, (“U brdima, horori”), a u razgovoru će učestvovati i filmski rediteljSlobodan Šijan (“Davitelj protiv davitelja”).

Evo i nekih od pitanja o kojima će dvojica sagovornika razgovarati:

– Teorijski osvrt (horor film u svetu i kod nas)

– Tradicija, domaći stvaraoci, društveni kontekst u kome su radili (koliko ih je bilo, tj. ako ih je bilo malo, zašto ih je bilo malo itd.)

– Da li i u kojoj meri postoje veze sa književnošću – domaćom, pre svega. Ako nedovoljno, zbog čega… Pozicija same žanrovske književnosti kod nas.

–  Geografija i arhitektura (selo/grad)
– Kopča sa savremenim trenutkom (danas) – stvaraoci, reprezentativna dela… Da li je situacija drugačija nego ranije?

– Finansiranje – ne postoji umetnost ili oblast kulture kod nas, a da nema problem budžeta; da li je žanrovski film u dodatno nepovoljnijoj situaciji u odnosu na druge projekte, npr. istorijske, ili na sadržaje koji se bave nekom konkretnom političkom temom? Ako jeste, zbog čega je to tako, da li producenti računaju na potencijalnu neisplativost? Da li zapravo greše? Ili je u pitanju slučaj?